lichte balseming begrafenis Zeeland
Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen aan uitvaartverzorging Familiehuis De Geslootene boom

Heeft u een vraag? Misschien staat deze hieronder al vermeld, dan vindt u meteen het antwoord.
U kunt ons ook altijd bellen op 0115-454444. 

Wat moet ik doen op het moment dat een dierbare komt te overlijden?

Als eerste waarschuwt u uw huisarts. De arts moet het overlijden bevestigen en de verklaring van overlijden invullen. Die verklaring is onder meer nodig voor de aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand. U kunt vervolgens bellen met het centrale telefoonnummer van Familiehuis De Geslootene Boom: 0115 - 45 4444. We zijn 24 uur per dag bereikbaar en u wordt direct te woord gestaan door één van onze medewerkers. Wij maken dan een afspraak met u, om u zo spoedig mogelijk te bezoeken. De uitvaartverzorger helpt u om alles te regelen. U kunt op dat moment ook nagaan of er een testament of een codicil is met de wensen van de overledene.

Hoeveel dagen na het overlijden moet iemand begraven of gecremeerd worden?

De begrafenis of crematie mag vanaf 36 uur na het overlijden, maar dient uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaats te vinden. Onder bepaalde omstandigheden kan er uitstel worden verleend, bijvoorbeeld wanneer er familie uit het buitenland moet komen.

Ik ben verzekerd bij Ardanta/Monuta/Yarden/Dela. Kan ik mijn uitvaart dan toch laten verzorgen door Familiehuis De Geslootene Boom?

Ja, u kunt uw uitvaart laten verzorgen door Familiehuis De Geslootene Boom, ongeacht waar u bent verzekerd. Bij een naturaverzekering zal de verzekeringsmaatschappij een basisbedrag uitkeren voor het in de polis vermelde pakket ongeacht waar u bent verzekerd, dient u ons als eerste te verwittigen.

Biedt Familiehuis De Geslootene Boom 24-uurskamers?

Nee, dit is op dit moment nog niet mogelijk.

Is het mogelijk bij leven al een graf te kopen of te reserveren?

Het is helaas niet overal mogelijk om al voor uw overlijden een graf te kopen of te reserveren. Dat geldt uiteraard niet, wanneer u al het gebruiksrecht van een familiegraf huurt voor een bepaalde periode. In dat geval kunt u later in dat graf worden begraven.

Wat kost een uitvaart?

Dit is geheel afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Een crematie is goedkoper dan een begrafenis, dit in verband met de te betalen grafrechten/-kosten, welke per begraafplaats verschillend zijn. Op basis van uw wensen en voorkeuren kunnen wij vrijblijvend een kostenbegroting voor u maken, zodat u eventueel een passende of aanvullende uitvaartverzekering kunt afsluiten. Het kan bovendien een geruststellende gedachte zijn uw wensen vast te leggen in een uitvaartcodicil of wilsbeschikking.
Kosten en verzekeringen
•  een eenvoudige uitvaart kost tussen de 3.000 en 6.000 euro
•  een kapitaalverzekering keert een bedrag uit
•  een naturaverzekering vergoedt het in de polis vermelde pakket
•  het Uitvaartfonds is een opgebouwd bedrag uit stortingen

Wie betaalt de uitvaart?

De opdrachtgever voor de uitvaart is verantwoordelijk voor de betaling. In de meeste gevallen wordt de rekening uit de nalatenschap van de overledene betaald. Is er sprake van een uitvaartverzekering met een uitgekeerd kapitaal, dan kan de uitvaart met het uitgekeerde bedrag worden bekostigd. Als er sprake is van een uitvaartverzekering in natura, dan wordt de rekening van de uitvaart rechtstreeks voldaan door de verzekeringsmaatschappij. Voor het bedrag dat niet werd gedekt door de verzekering krijgt de opdrachtgever een factuur. Voor onze uitvaartverzorging maakt het niet uit waar u uw uitvaartverzekering hebt afgesloten. Zoals bijvoorbeeld bij Ardanta, Yarden, Dela of Monuta. Ook dan regelen wij de uitvaart.

Is het mogelijk om thuis te worden opgebaard?

In Zeeuws-Vlaanderen en omgeving kiezen nabestaanden er vaak voor om op te baren in ons familiehuis. Toch groeit het aantal opbaringen thuis. Familiehuis De Geslootene Boom kan dat voor u realiseren, maar dan moeten uw woonomstandigheden dat in praktische zin wel toelaten. Is de ruimte waar wordt opgebaard bijvoorbeeld wel toegankelijk met een uitvaartkist? Het is verstandig dat vooraf te laten beoordelen door de uitvaartbegeleider. Dat kan in de meeste gevallen direct tijdens het eerste gesprek. Uiteraard zorgen wij voor de benodigde koelapparatuur, waarbij u de keuze heeft om de overledene op te baren op een bed of in de kist. In beide gevallen komen wij dagelijks bij u langs ter controle. Ook is het mogelijk om thuis op te baren zonder gebruik te maken van koeling door middel van toepassing van een lichte balseming (thanatopraxie).

Hoe kan ik mijn lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap?

Als u uw lichaam na uw dood ter beschikking van de wetenschap wilt stellen, dan moet u bij leven contact opnemen met een van de Nederlandse universiteiten of academische ziekenhuizen. De voorwaarden kunnen per universiteit verschillen. Geen van de universiteiten kan u garanderen dat uw lichaam uiteindelijk daadwerkelijk wordt geaccepteerd, omdat acceptatie afhankelijk is van de behoefte aan lichamen op het moment van overlijden of de doodsoorzaak. U moet dus nog wel bepalen of u wilt worden begraven of gecremeerd. Wanneer u uw lichaam ter beschikking wilt stellen van de wetenschap, dient u dat expliciet schriftelijk vast te leggen in een testament of codicil. Bovendien moet u een document van de betreffende medische faculteit invullen en moet tenminste een van uw nabestaanden schriftelijk bevestigen dat hij of zij op de hoogte is van uw wens.

Kan iemand die orgaandonor is nog worden opgebaard?

Ja. Ook na orgaandonatie kan de overledene gewoon worden opgebaard.

Mogen de nabestaanden zelf de laatste verzorging geven?

Nabestaanden mogen uiteraard de laatste verzorging geven, al dan niet bijgestaan door één van onze gediplomeerde verzorgers. Nabestaanden mogen ook gewoon aanwezig zijn bij de verzorging of daar de bijdrage aan leveren die ze zelf willen. Al is het alleen al het kammen van het haar of het kiezen en aangeven van de kleding, achteraf wordt het uitvoeren of meehelpen bij de laatste verzorging door veel nabestaanden als positief ervaren. Dat kan ook weer een positieve invloed hebben op de rouwverwerking.

Wat gebeurt er na de crematie met de as?

In de wet is vastgelegd dat de as na crematie vier weken in het crematorium blijft. Na die periode wordt de as vrijgegeven en kunt u die een bestemming geven. Onze medewerkers kunnen u hierbij adviseren.

Hoeveel mensen mogen er in een graf worden begraven?

De regels hiervoor verschillen per begraafplaats.

Kan ik de persoonlijke wensen die ik heb ten aanzien aan mijn uitvaart ook van tevoren bespreken?

Uiteraard. U kunt vrijblijvend een afspraak maken met ons om uw wensen te bespreken. We kunnen u objectief adviseren en u een overzicht geven van de mogelijkheden. Desgewenst kunt u uw wensen vastleggen in een codicil, zodat u ze bij uw nabestaanden bekend kunt maken. Op basis daarvan kunt u tevens bepalen of uw uitvaart voldoende is verzekerd.